Bạn tìm kiếm mẫu xe nào!

Định danh xe máy là gì? Làm sao đăng kí biển số định danh cho xe máy?

Định danh xe máy là gì? Làm sao đăng kí biển số định danh cho xe máy? Theo kế hoạch dự kiến của bộ Công an, có thể sau ngày 1/7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm việc cấp mã định danh cho xe máy dựa theo mã số định danh cá nhân của chủ xe.

Định danh xe máy là gì làm sao đăng kí biển số định danh cho xe máy - 1
Mã số định danh xe máy là gì?

Biển số xe máy định danh được coi một trong những nội dung mới của dự thảo lần này. Hãy cũng Giaxe.2banh tìm hiểu nội dung chi tiết nhé.

Định danh xe máy là gì?

- Theo Bộ Công an, việc cấp biển số định danh xe máy là quy định mới dựa theo dự thảo lần 2 thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới sẽ có hiệu lực kể từ 1/7/2023, thay thế Thông tư 58/2020 có một số điểm thay đổi, liên quan đến quy trình cấp, thu hồi đăng ký và biển số xe.

- Định danh xe máy được hiểu đơn giản là người sở hữu xe máy sẽ được cấp và quản lý biển số gắn với mã định danh cá nhân của chủ xe.

  • Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân.
  • Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài.
  • Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Định danh xe máy là gì làm sao đăng kí biển số định danh cho xe máy - 2

- Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Số biển số xe máy định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số (giấy chứng nhận thu hồi). Quá thời hạn trên nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

- Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành khác (di chuyển nguyên chủ) thì được giữ lại biển số xe đó (không phải đổi biển số xe).

Làm sao đăng ký biển số định danh cho xe máy?

Theo hướng dẫn, cách đăng kí biển số máy định danh sẽ thực hiện online trên cổng dịch vụ công quốc gia, chủ phương tiện cần thực hiện theo các bước:

Định danh xe máy là gì làm sao đăng kí biển số định danh cho xe máy - 3

- Đăng nhập cổng dịch vụ công, kê khai, kí số giấy khai đăng kí xe và nhận mã hồ sơ đăng kí xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng kí xe.

- Đưa xe đến cơ quan đăng kí xe; cung cấp mã hồ sơ đăng kí xe trực tuyến; kí giấy khai đăng kí xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ kí số) và nộp các giấy tờ liên quan.

- Sau khi cán bộ đăng kí xe kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo nguyên tắc: Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng kí cho xe khác; cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Xem thêm
Tìm đại lý gần nhất